ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS CLUB powstał w 1993 r. Propaguje odkrycia – szczególnie polskich badaczy. Przypomina zapomnianych bohaterów historii eksploracji. Przygotowuje wizyty w Polsce wielkich postaci światowej eksploracji. Organizuje prelekcje i wystawy; promuje książki, filmy, prace poświęcone wymienionej tematyce. Zachęca młodych ludzi do podejmowania zawodów związanych z badaniami terenowymi. Organizuje i wspiera ekspedycje badawcze. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej…


Aktualności

Zaproszenie

 

Dyrektor Instytutu Archeologii UW i Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club oraz Zespół Koordynacyjny Dorocznych Wykładów Antropologicznych Pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego serdecznie zapraszają na wykład prof. Marii Krzysztofa Byrskiego zatytułowany „Świątynia Hinduska, czyli ogień w kamień zaklęty, albo Terytorium rzeczywistej osoby (wastupuruszamandala)”, który odbędzie się 2 grudnia 2015 roku o godz. 11 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW w ramach Dorocznych Wykładów Antropologicznych poświęconych pamięci prof. Andrzeja Wiercińskiego.

 

Wspierają nas